Biznes / praca

Czym jest audyt bezpieczeństwa i kiedy warto go wykonać?

audyt bezpieczeństwa

Skuteczny audyt bezpieczeństwa zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa pozwala na wykrycie i poprawę obszarów, w których zachodzi ryzyko łatwego wycieku, wykradnięcia lub nieuprawnionego dostępu do ważnych, poufnych danych.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Kompleksowe testy firmowych procedur ochrony danych skupiają się na wszystkich płaszczyznach bieżącej pracy przedsiębiorstwa. Pozwalają na weryfikację istniejących zagrożeń obiektu – wewnętrznych, jak i zewnętrznych – oraz zabezpieczenie się przed nimi. Istotnym elementem jest również odniesienie się do wymagań i przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

W trakcie audytu bezpieczeństwa analizowane są też obowiązujące środki i stosowane procedury, które mają na celu neutralizację pojawiających się niebezpieczeństw. Chodzi zarówno o kwestie przechowywania dokumentów papierowych, świadomość pracowników, jak i poziom ochrony infrastruktury informatycznej.

Testy penetracyjne i analiza systemowa są szczególnie ważne w takich branżach jak bankowość czy medycyna, gdzie przechowuje się i przetwarza znaczne ilości poufnych informacji. Wśród nich często są wrażliwe dane na temat przebiegu chorób, niepełnosprawności czy podejmowanego leczenia.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa?

Przeprowadzenie kompleksowego audytu pozwala nie tylko na identyfikację istniejących luk i zagrożeń, ale także określenie skutecznego planu naprawczego, który pozwoli uniknąć błędów w przyszłości i poprawić procedury. Ważnym aspektem jest również jednoczesne uświadamianie i szkolenie personelu. To właśnie kadra – czynnik ludzki – jest kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa.

Wycieki danych osobowych, szczególnie po wejściu rozporządzenia RODO, mogą być bardzo kosztowne dla firm, zarówno pod względem finansowym, jak i wizerunkowym. Można ich uniknąć, regularnie weryfikując poziom ich ochrony oraz aktualną skuteczność zabezpieczeń. Pamiętaj, że należy stale podnosić jakość procedur w przedsiębiorstwie oraz zwiększać świadomość pracowników poprzez odpowiednie szkolenia. Decydując się na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, warto skorzystać z oferty doświadczonych firm, takich jak SEKA.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *