Biznes / praca

Dobra prezentacja – jak przygotować się dobrze do wystąpienia publicznego?

konferencja

Retoryka czyli sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej pielęgnowana jest od czasów starożytnych. Nie zaginęła w świecie nowożytnym, ale wchłonęły ją cząstkowo inne dyscypliny: logika, psychologia, socjologia, etyka, filozofia, prawo i cała grupa literackiej teorii retorycznej. To rozbicie przyniosło wspaniałe owoce w postaci rozwoju intelektualnego, ale zdecydowanie zubożyło część praktyczną, czyli sztukę wypowiedzi.

Jak przygotować się do wystąpienia publicznego

Współczesne szkoły tylko w nielicznych wypadkach przygotowują nas do życia publicznego, choćby do wystąpień publicznych. Z pewnością wielu z nas nigdy nie sądziło, że w pewnym momencie kariery zawodowej zostanie zmuszonych do występowania “na żywo” przed szerokim gronem osób. Z niewielkimi wyjątkami nikt nas do tego nie przygotował. Dobry kontakt ze słuchaczami, który jest jedną z podstaw dobrej prezentacji ginie topiony w nieskończonym stresie.

wystąpienie publiczne

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że najbardziej boimy się tego czego nie znamy, czasem wystarczy włożyć trochę pracy, mentalnego treningu, by świadomość dobrze przepracowanego zadania, godzin poświęconych na przygotowanie się zminimalizowało stres do miłego wyrzutu adrenaliny. “Opowiedz swoją historię” to pierwsza z rad, jaką otrzymujemy od trenera wypowiedzi publicznych.

Jak utrzymać dobry kontakt ze słuchaczami podczas wystąpienia publicznego? 

Warunkiem utrzymania uwagi słuchaczy w trakcie spotkania jest dobre przygotowanie się do niego, co oznacza, że obie strony powinny doskonale poznać cel wystąpienia prelegenta/coacha/prezentera… Jasno sprecyzowany cel wystąpienia pomaga mówcy ułożyć plan oraz taktykę swojej wypowiedzi. Dobrą techniką jest pozostawienie sobie przed oczami tytułu/ celu/podtytułów, by nasze myśli i słowa ani na chwilę od nich nie uciekały.

Opowiedz historię…

Kluczem do sukcesu podczas wystąpień publicznych jest dobór właściwej formy wypowiedzi i zastosowania optymalnych narzędzi, które wypowiedź zorganizują. Inaczej budujemy nasz przekaz do mieszkańców osiedla, jeszcze inaczej do grupy studentów, a jeszcze inaczej, gdy komunikat kierowany jest do kadry zarządzającej.

Od wielu lat ulubionym narzędziem wspomagającym, czy też wręcz budującym wystąpienie jest PowerPoint. Początki wprowadzania tego narzędzia owiane były taką tajemnicą, że firmy bardzo często zlecały przygotowanie prezentacji podwykonawcom, agencjom reklamowym. Dzisiaj większość wystąpień wpisywana w PowerPoint przygotowywana jest samodzielnie przez prelegenta. To ważne narzędzie dyscyplinujące i organizujące.

Innym narzędziem wybieranym przede wszystkim do szkoleń jest zastosowanie metody road map, rysowanej na tablicy czy flipcharcie bezpośrednio podczas spotkania lub na bazie poprzedniego przyklejanie gdziekolwiek karteczek pokazujących najważniejsze punkty tej swoistej mapy drogowej.

MS power point

Kurs MS PowerPoint

Aby dokonać właściwego i adekwatnego wyboru formy wypowiedzi najpierw należy poznać narzędzia używane przez każdą z nich. Kurs MS PowerPoint to praktyczna nauka obsługi, budowania wystąpienia  przy pomocy tego narzędzia, ale też posługiwania się nim w osiąganiu stawianego sobie celu.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *