Biznes / praca

Dlaczego właściwie zarządzanie procesami w firmie jest takie ważne?

kobieca firma

Sprawne zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie to podstawa w dążeniu do sukcesu.

Czym jest zarządzanie procesami w firmie?

W każdej firmie zachodzi wiele procesów. Wpływ na jej funkcjonowanie mają także procesy prowadzone przez inne podmioty. Dla uzyskania najlepszych efektów prowadzenia działalności, konieczne jest właściwe zarządzanie procesami biznesowymi, które obejmuje szeroką gamę czynności związanych z działalnością danej firmy.

Pod kątem praktycznym zarządzanie procesami biznesowymi to podejmowanie celnych decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy. Dotyczą one różnych jej obszarów, w tym między innymi zasobów ludzkich, obciążeń podatkowych, planowania i wdrażania workflow, czyli ścieżek zadań prowadzonych przy pracy grupowej.

Przy zarządzaniu procesami biznesowymi stosuje się także nowoczesne rozwiązania sprawdzone w wielu firmach, w tym między innymi due dilligence.

Czym może skutkować niewłaściwe zarządzanie procesami biznesowymi?

Gdy firma nie planuje i nie realizuje procesów biznesowych we właściwy sposób, może to odbić się na jej kondycji. Wśród skutków niewłaściwego zarządzania procesami znajdują się między innymi:

 • nadmierna biurokracja,
 • dłuższy czas podejmowania decyzji,
 • obniżenie efektywności pracy firmy,
 • brak właściwej struktury wykonywanych prac,
 • błędy we współpracy pomiędzy działami firmy,
 • pogorszenie jakości obsługi klientów.

Niewłaściwe zarządzanie procesami biznesowymi może zatem spowodować, że firma nie będzie już realizowała swoich zadań tak skutecznie, co może zmniejszyć jej zyskowność.

Jakie są główne korzyści wynikające z zarządzania procesami biznesowymi?

Właściwe zarządzanie procesami biznesowymi, na przykład przez wdrożenie zasad due dilligence, daje z kolei szereg korzyści, np.:

 • zmniejszenie kosztów,
 • wybór optymalnych rozwiązań,
 • poprawa współpracy pomiędzy działami,
 • skrócenie i usprawnienie procesów,
 • standaryzacja procesów pracy,
 • eliminacja zbędnych czynności,
 • lepsza obsługa klienta.

Właściwe zarządzanie procesami biznesowymi w firmie jest bardzo istotne, niezależnie od profilu działalności. Wsparcie w tym zakresie świadczą zewnętrzne firmy doradcze.

Artykuł stworzony we współpracy z https://carted.pl

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *