Zdrowie

Jak wygląda przygotowanie sali operacyjnej?

przygotowanie sali operacyjnej

Odpowiednie przygotowanie sali operacyjnej do zaplanowanej wcześniej procedury medycznej nie pozostaje bez znaczenia dla komfortu specjalistów oraz pacjentów. Sterylność na polu zabiegowym pozwala bowiem stworzyć skuteczną barierę przed szkodliwymi dla naszego zdrowia patogenami i ograniczyć przenoszenie ich na zewnątrz. Jak wygląda procedura przygotowania sali do operacji? Jakie czynności obejmuje i o czym należy pamiętać? Sprawdzamy!

Co obejmuje przygotowanie sali operacyjnej?

Zabieg operacyjny jest źródłem dużego stresu z perspektywy pacjentów. Najczęściej są oni pełni obaw, czy operacja pójdzie zgodnie z planem i tym samym nie dojdzie do poważnych dla ich zdrowia powikłań. Specjaliści niewątpliwie dokładają wszelkich starań, by przeprowadzić procedurę medyczną zgodnie ze sztuką lekarską. Dotyczy to również kwestii, jaką jest przygotowanie sali operacyjnej do zabiegu. Jest to szczególne miejsce w każdej placówce ochrony zdrowia. To właśnie tam przeprowadzane są wszelkiego rodzaju procedury medyczne, które wymagają zachowania kilku kluczowych zasad aseptyki. Jeszcze zanim zabieg operacyjny zostanie rozpoczęty, należy wdrożyć konkretne środki i zniwelować ryzyko zarażenia szkodliwymi bakteriami i wirusami.

Nasuwa nam się na myśl kluczowe pytanie – Co obejmuje przygotowanie sali operacyjnej? Otóż składa się na nie zbiór czynności, za których przeprowadzenie odpowiedzialne są pielęgniarki operacyjne, pielęgniarki anestezjologiczne oraz zespół sprzątający. Celem ich działań jest zatem nie tylko przygotowanie narzędzi chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzenia operacji, lecz także usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, co skutecznie minimalizuje częstotliwość występowania zakażeń w szpitalu.

Przygotowanie sali operacyjnej – krok po kroku

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie bloku operacyjnego postępuje zgodnie z wcześniej stworzonym i zaakceptowanym planem higieny. Na jego podstawie możliwe jest wdrożenie konkretnych procedur, które umożliwią zachowanie sterylności na najwyższym poziomie. Wskazane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej i higieniczne umycie rąk. Dopiero wówczas można rozpocząć kluczowy etap, jakim jest sprzątanie profilaktyczne wykonywane między zabiegami operacyjnymi.

Pielęgniarki operacyjne po przeprowadzeniu wyżej wskazanych czynności rozpoczynają rutynową kontrolę sprzętu i aparatury, które znajdują się na bloku operacyjnym. Jeżeli sprzęt nie jest sprawny, należy niezwłocznie go wymienić na nowy. Wówczas można przejść do przygotowania zestawu niezbędnego do danego zabiegu. Składa się on najczęściej z pakietów bielizny operacyjnej, jednorazowych rękawic, narzędzi chirurgicznych i obłożenia pola operacyjnego, które możesz zamówić w hurtowni medycznej Mercant – https://mercant.pl/oblozenia-operacyjne-zestawy,c111,pl.html.

Pielęgniarki operacyjne zobligowane są również do pełnienia nadzoru nad dezynfekcją powierzchni. Gdy ten etap zostanie pomyślnie zakończony, pielęgniarka anestezjologiczna rozpocznie przygotowanie leków, a także przeprowadzi kontrolę sprzętu medycznego do znieczulenia.

Sprzątanie sali operacyjnej – wszystko, co trzeba wiedzieć

Przygotowanie sali operacyjnej do zabiegu obejmuje również sprzątanie, które w zależności od indywidualnych zaleceń może przybrać charakter sprzątania profilaktycznego, gruntownego lub na żądanie. Zespół zobligowany do przeprowadzenia zleconych czynności powinien nałożyć strój operacyjny i bezwzględnie zdezynfekować dłonie z użyciem specjalistycznego preparatu. Po spełnieniu tych oto kroków zespół przechodzi do przygotowania nakładek na mopa i specjalnych ściereczek czyszczących w odpowiedniej ilości. Akcesoria te muszą zostać koniecznie wyprane, nawet jeżeli są nowe. Na tym etapie należy także przyszykować wózek do sprzątania, a także jednorazowe worki na odpady medyczne i worki na brudne akcesoria do sprzątania.

Jakość sprzątania na bloku operacyjnym zostaje poddana ocenie z wykorzystaniem metody, która zakłada konieczność zastosowania specjalnego testera. Przed rozpoczęciem czynności porządkowych należy umieścić znacznik na powierzchni, która w późniejszym czasie zostanie sprawdzona. Znacznik ten musi być widoczny pod wpływem promieniowania UV. Jeżeli dezynfekcja sali operacyjnej została wykonana zgodnie z odgórnymi przepisami, na kontrolowanej powierzchni nie pojawi się ślad po wcześniej umieszczonym znaczniku. Na tak przygotowane pole operacyjne niebawem zostanie przetransportowany pacjent.

Higiena na polu zabiegowym to absolutna konieczność. Pozwala wyeliminować ryzyko kontaktu z zakażonym materiałem, jednocześnie wpływając na komfort personelu i pacjenta.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *